Tuesday, November 25, 2014

Pranathi Pranathi song from Swathi Kiranam movie


Song Name:Pranathi Pranathi
Movie:Swathi Kiranam
Singers:S.P.Balu, Vani Jayaram
Lyricist:Sirivennela Seetarama Sasthri
Composer:K.V.Mahadevan
Director:K.Viswanath
ఆలాపన:
సా రీ.. గ మ ప మ గ మ సరిరీసా..
పమగమసరిసా... రీ
గ మ పనిసని పమగమ సరిరీసా.. 

పల్లవి:
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతీ 
పమప మగమ సరి సా.. 
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతీ 
ప్రణవనాద జగతికీ..
మమప మమప మప నీ..
ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రణుతీ
ప్రధమ కళా సృష్టికీ..
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతీ 
ప్రణవనాద జగతికీ..ఈ ఈ ఈ..

చరణం1:
పూల ఎదలలో పులకలు పొడిపించే భ్రమరరవం..
ఓంకారమా...
సుప్రభాత వేదిక పై.. శుకపికాది కలరవం..
ఐంకారమా...
పూల ఎదలలో పులకలు పొడిపించే భ్రమరరవం..
ఓంకారమా...
సుప్రభాత వేదిక పై.. (పసససాస పానిపమా..)శుకపికాది కలరవం..
ఐంకారమా... 
పైరు పాపలకు జోలలు పాడే గాలుల సవ్వడి హ్రీంకారమా...
హ్రీంకారమా...
గిరుల శిరసులను జారే ఝరుల నడల అలజడీ శ్రీంకారమా..
శ్రీంకారమా..
ఆ బీజాక్షర విఘటికీ అర్పించే జ్యోతలివే.. (ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం) 

ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతీ 
ప్రణవనాద జగతికీ..ఈ ఈ ఈ..

చరణం2:
పంచ భూతముల పరిష్వంగమున ప్రకృతి పొందిన పదస్పందన 
అది కవనమా..
మగ మపాపపప మపాపాపపప  నిపప నిపపప నిపాపాపపమ మపమపమ గా..
అంతరంగమున అలలెత్తిన సర్వాంగ సంచలన ఖేలనా..
అది నటనమా..
అది నటనమా..
కంటి తుదల హరివింటి పొదల తళుకందిన సవర్ణ లేఖనా..
అది చిత్రమా..
అది చిత్రమా..
ఆ.ఆ..ఆ. 
మౌన శిలల చైతన్య మూర్తులుగ మలచిన సజీవ కల్పన..
అది శిల్పమా..
అది శిల్పమా..
అది శిల్పమా..
అది శిల్పమా..
ఆ లలిత కళా సృష్ఠికీ అర్పించే జ్యోతలివే.. 

ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతీ 
ప్రణవనాద జగతికీ.
ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రణుతీ 
ప్రధమ కళా సృష్టికీ..
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతీ ...
ప్రణవనాద జగతికీ.ఈ.ఈ.ఈ...

No comments:

Post a Comment